Digital diplomutbildning i Tryggare Skola

Kort om utbildningen

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har i flera år varit en av de ledande aktörerna när det gäller frågor som rör säkerhet och trygghet i skolan. Som ett led i det arbetet har stiftelsen, tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge, utvecklat verktyget Tryggare Skola som hjälper skolor, kommuner och huvudmän att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

Denna diplomutbildning riktar sig till personer som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen samt att använda nya innovativa arbetssätt och beprövade erfarenheter vad gäller situationell brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder i skolan. Utbildningen tillhandahåller kunskap, kompetens och färdigheter som hjälper deltagarna att arbeta systematiskt med skolans fysiska, sociala och organisatoriska miljö utifrån verktyget Tryggare Skola.

Här anmäler du dig till diplomutbildningen!

Utbildningens upplägg

Upplägg
Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom. Samtliga fem kurstillfällen är halvdagar och är interaktiva genom bl.a. workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar.
Efter varje kurstillfälle följer ett självtest för att kvalitetssäkra erhållen kunskap. Resultatet kan sparas ned och användas som kursbevis. Vid deltagande på alla fem kurstillfällen erhålls ett diplom som intyg på genomgången utbildning.

Målgrupp
Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer, brottsföre-byggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad
Utbildningen kostar 17 500 kr (exkl. moms) per person. I kostnaden ingår deltagaravgift, fem halvdagar, workshops/praktiska övningar och kursbevis/diplom. Vid anmälan av fem eller flera personer från samma organisation erhålls 20 % rabatt. Det är även möjligt att anmäla sig till enskilda kurstillfällen till en kostnad om 4 900 kr (exkl. moms) per person.

Anmäl dig till diplomutbildningen!

Ytterligare information
Kontaktperson: Kriminolog Marika Haug
E-post: marika.haug@tryggaresverige.org
Telefon: 073-511 57 17 / 08-29 20 00
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm