Vi är Stiftelsen Tryggare Sverige

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige initierade Trygg Skola för att skapa en samlingsplats för kunskap om hur vi kan förebygga brott och otrygghet i skolan. Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO med syfte att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande arbetet.

Kort om oss

Stiftelsen Tryggare Sverige har sedan 2008 erbjudit en professionell verksamhet på både lokal och nationell nivå. Vårt arbete drivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer.

Stiftelsens verksamhet bygger på beprövade erfarenheter och aktuell forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där frågor kring brottsutsattas situation hålls ihop med den brottsförebyggande verksamheten.

Stiftelsen Tryggare Sverige består av två delar, en tankesmedja och en konsultverksamhet.

Vår vision

Vi vill att Sverige ska vara en säker plats där människor vill leva, verka och bo utan oro eller rädsla för att bli utsatt för brott.

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt mer aktuella i Sverige under senare år och trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågorna högt upp på dagordningen är det emellertid få som klarat ut vilka åtgärder som ökar säkerheten och tryggheten.

Stiftelsen syftar till att förminska den kunskapsklyfta som finns kring brottsförebyggande, trygghetsskapande och brottsofferstödjande arbete på lokal som nationell nivå.

Varför Trygg Skola?

Trygg skola togs fram för att skapa en knutpunkt för den samlade kunskapen och erfarenheterna inom det brottsförebyggande, trygghetsskapande och brottsofferstödjande arbetet i skolan.

Informationen som erbjuds på Trygg Skola är helt kostnadsfri och får användas fritt i syfte att sprida kunskapen om hur vi kan arbeta för en säkrare och tryggare skola.