Våra tjänster för en säkrare och tryggare skola

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd och råd kring hur man kan arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i skolan. Här nedan kan du läsa om våra tjänster.

Vill ni implementera verktyget Tryggare Skola?

Vi hjälper skolor och kommuner att implementera verktyget Tryggare Skola. Beroende på ert behov kan vi samordna processen alternativt finnas med som processtöd.

“Trygghetsanalysen (inom ramen för Tryggare Skola) har hjälpt oss genom att sätta fokus på mjuka och hårda värden i skolan. Metoden handlar om att ta ett helhetsgrepp om trygghetsfrågorna i skolan”

– Rektor Jenny Nordström(Norrtälje komun)

Fler tjänster

Processledning & stöd

Vid implementering av Tryggare Skola erbjuder vi processledning där vi antingen leder arbetet tillsammans med er, alternativt fungerar som ett enklare processtöd.

Trygghetsanalys

Vi genomför trygghetsanalyser som syftar till att kartlägga hur en skolas säkerhets- och trygghetsarbete bedrivs i dagsläget, hur situationen ser ut, samt att ta fram förslag på åtgärder som kan genomföras för att förbättra och utveckla situationen och arbetet på sikt.

Elevdialog

Barn har rätt att komma till tals och att vuxna ska lyssna på barnen. Vi genomför elevdialoger som syftar till att erbjuda elever olika sätt att uttrycka sig om sin situationen på sin skola och hur de uppfattar skolans brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Granskning av planritningar

Vi erbjuder hjälp med att integrera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i planering, etablering och förvaltning av nya skolor, enligt riktlinjerna i handboken PluggaTryggt. Vi genomför också trygghetsbesiktningar i den befintliga mijön.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar, föreläsningar m.fl. som syftar att öka kunskapen och kompetensen inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i skolan.

Fler tjänster

Processledning & stöd

Vid implementering av Tryggare Skola erbjuder vi processledning där vi antingen leder arbetet tillsammans med er, alternativt fungerar som ett enklare processtöd.

Trygghetsanalys

Vi genomför trygghetsanalyser som syftar till att kartlägga hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i en skola bedrivs i dagsläget, hur situationen ser ut, samt att tillsammans med intressenter i kommunen ta fram förslag på åtgärder som kan genomföras för att förbättra och utveckla situationen och arbetet på sikt.

Elevdialog

Barnkonventionen anger att barn har rätt att komma till tals och att vuxna ska lyssna på barnen. Vi genomför elevdialoger som syftar till att erbjuda elever olika sätt att uttrycka sig om sin situationen på sin skola och hur de uppfattar skolans brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Enkätundersökning

Vi hjälper er med att genomföra enkätundersökningar för att ta reda på hur säkerheten och tryggheten ser ut på en eller flera skolor.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kompetensutveckling till de verksamheter som önskar mer kunskap och kompetens inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i skolan. Tjänsten går att skräddarsy efter era behov.

Några av våra tidigare uppdragsgivare

Här är några av våra uppdragsgivare som vi hjälpt vid implementeringsprocessen av verktyget Tryggare Skola samt andra brottsförebyggande och trygghetsskapande tjänster inom skolan.

Vill du samarbeta med oss för att skapa en säker och trygg skola?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kontakta gärna en av våra kollegor för ett villkorslöst möte om hur vi kan hjälpa er.

Marika Haug

Kriminolog

marika.haug@tryggaresverige.org
073-511 57 17

Matilda Wewel

Kriminolog

matilda.wewel@tryggaresverige.org
08-29 20 00

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391